Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Από τον Ιούλιο οι πολίτες αποκτούν AMKA


Από τον Ιούλιο του 2009, υποχρεωτικά, οι πολίτες της χώρας θα έχουν τον δικό τους μοναδικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) που μέχρι σήμερα χορηγούν οι ασφαλιστικοί φορείς στους ασφαλιζόμενους και στους συνταξιούχους.

Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι σε όλες τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την ασφάλιση, όπως στην έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, στην έκδοση ή ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας, στην καταβολή σύνταξης ή οποιωνδήποτε παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων.

Tο υπουργείο Απασχόλησης ξεκίνησε διαφημιστική καμπάνια για την ενημέρωση του πολίτη για τον νέο αριθμό. Η καμπάνια περιλαμβάνει τηλεοπτική, ραδιοφωνική και έντυπη επικοινωνία, καθώς και διανομή εντύπων σε όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο ΑΜΚΑ θα αποδίδεται στους πολίτες από τα ΚΕΠ όλης της χώρας, καθώς και από τα 125 γραφεία ΑΜΚΑ που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Απασχόλησης στα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται από την τηλεφωνική γραμμή 11131 (χωρίς χρέωση), αλλά και από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.amka.gr

Μετά την απόδοση του ΑΜΚΑ, κάθε πολίτης θα παραλάβει και την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΑΕ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), ως αρμόδιος φορέας, έχει αποδώσει μηχανογραφικά ΑΜΚΑ σε περίπου 7.000.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους και έχει αποστείλει 2.000.000 Κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης σε δικαιούχους.

Έχω ΑΜΚΑ; πιέστε εδώ για έλεγχο

πηγή : http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=105684&nt=108&lang=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου