Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Πλάκα θα έχει να ξεχάσω να ψηφίσω !!!


Αν ξεχάσω να ψηφίσω θα θεωρηθεί ότι έστηλα μήνυμα;

1 σχόλιο: