Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στις οποίες εξετάστηκαν οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων εβδομήντα επτά (877) θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης (Προκήρυξη 1Γ/2008-ΦΕΚ 461/11.9.2008/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι παρακάτω απαντήσεις είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και αυτές με βάση τις οποίες θα γίνει η βαθμολόγηση των διαγωνισθέντων:

Ορθές απαντήσεις

www.asep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου