Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Πρόσκληση κατάταξης επιλαχόντων υποψηφίων ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς

Προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω μη παρουσίασης ή αποχώρησης απο τους κληθέντες επιλαχόντες, να καταταγούν υποψήφιους ΕΠΟΠ, και με βάση τη σειρά των επιλαχόντων, καλούνται να καταταγούν οι παρακάτω υποψήφιοι ΕΠΟΠ .
Οι καλούμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων (άνδρες) ή εγγραφής τους στα Δημοτολόγια (γυναίκες) προκειμένου να εφοδιαστούν με Σημείωμα Κατάταξης ΕΠΟΠ.
Η κατάταξη των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί την 10 Απρ 2009, στο ΚΕΠΒ (Θήβα) και παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, προκειμένου να παρουσιασθούν όσοι εμποδίστηκαν αποδεδειγμένα από λόγους ανώτερης βίας.
Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ., θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παρανόμων εξαρτησιογόνων ουσιών από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

http://www.army.gr/plirofories/epop-test-january/index.shtml

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου