Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Ηλεκτρονικές τάξεις στα ΑΕΙΔημιουργία "ηλεκτρονικών τάξεων" και κέντρων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης σε όλα τα ΑΕΙ σχεδιάζουν οι διοικήσεις των πανεπιστημίων της χώρας. Στη διάρκεια της 60ής Συνόδου των Πρυτάνεων προτάθηκε η δημιουργία κέντρων ηλεκτρονικής μάθησης στα πανεπιστήμια με στόχο τη συστηματική ανάπτυξη και προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας "ηλεκτρονικής τάξης" προσβάσιμης μέσω Διαδικτύου για κάθε διδασκόμενο μάθημα στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η "ηλεκτρονική τάξη" θα ενισχύει και θα υποστηρίζει τα μαθήματα που γίνονται στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της συνόδου, "με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης, ανεξάρτητη από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου, αποτελούμενη από όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (καθηγητές, φοιτητές, εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες, πληροφοριακά συστήματα κλπ), και από τις λειτουργικές τους αλληλεπιδράσεις".
Ακόμη σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων ελεύθερου λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ με στόχο την ενίσχυση της συμβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 22 Μαρτίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου