Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Τα οκτώ επίπεδα κατάταξης πτυχίων και απολυτηρίων


Άρχισε η διαβούλευση για τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (το 2011), που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη της εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, βασιζόμενο όχι σε τίτλους ή διάρκεια σπουδών αλλά στο σύνολο της μάθησης, ανεξαρτήτως τρόπου

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ


Η «πυραμίδα» των νέων πτυχίων

Ως προς τα επίπεδα προσόντων που προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, η Επιτροπή Πρυτάνεων πρότεινε προς τα μέλη του ΣΑΠΕ (Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) τα εξής επίπεδα σπουδών και πτυχίων:

Επίπεδο 1: Τεχνίτες, εμπειροτέχνες ή με κάποια ταχύρρυθμη, μη τυπική κατάρτιση.

Επίπεδο 2: Απόφοιτοι των ΕΠΑΣ και των κατώτερων Τεχνικών Σχολών.

Επίπεδο 3: Απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΚΕΣ.

Οι απόφοιτοι Κολεγίων -παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων - κατατάσσονται στο 3ο ή στο 4ο επίπεδο, ανάλογα με την αξιολόγησή τους.

Επίπεδο 4: Απόφοιτοι κολεγίων -παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων- με κριτήρια υψηλής ποιότητας, ύστερα από αξιολόγηση (οι πρυτάνεις θέλουν τα κολέγια στο 4, ενώ τα ίδια τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα ΑΕΙ βλέπουν τα πτυχία τους στο 6ο και στο 7ο επίπεδο).

Επίπεδο 5: Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ. Οι ευρισκόμενοι στο επίπεδο 5 με εκπαιδευτική γέφυρα σε Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση μπορούν να μεταβούν στο επίπεδο 6.

Επίπεδο 6: Οι κάτοχοι πανεπιστημιακών διπλωμάτων.

Επίπεδο 7: Οι διπλωματούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών ή όσοι προέρχονται από πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής (μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης κ.ά.) ή της αλλοδαπής (MSc κ.ά.).

Επίπεδο 8: Οι διδάκτορες ή διπλωματούχοι πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι διακρίνονται στην επιστήμη ή στο επάγγελμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου