Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ


Ο Σύλλογος (και τα μέλη του) υποστηρίζουν το δικαίωμα των παιδιών να απολαμβάνουν τη φροντίδα και των δύο γονέων, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση (εντός ή εκτός γάμου, ή από ελεύθερη ένωση).

  • Θεσμικά ενεργεί για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομικού πλαισίου και εναρμόνισή του σύμφωνα με το αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Υποστηρίζει συμβουλευτικά τα μέλη του σε θέματα κοινής επιμέλειας των παιδιών τους.
  • Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη του, από επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι, νομικοί, φοροτεχνικοί κ.α.).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου