Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Τα πρώτα Ευρώ της Εσθονίας


Η είσοδος της Εσθονίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου του 2011 είναι γεγονός.

Η χώρα της Βαλτικής περνάει όλα τα οικονομικά τεστ με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

«Η απόφαση δείχνει ότι παρά την πρόσφατη αναταραχή, η διαδικασία υιοθέτησης του ευρώ βασίζεται σε αντικειμενικά και εύκολα μετρήσιμα κριτήρια», σημειώνει ο Yarkin Cebeci, οικονομολόγος της JPMorgan. «Η θετική εξέλιξη δείχνει επίσης ότι οι προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής της Εσθονίας αναγνωρίστηκαν και ότι η Εσθονία μπορεί να γίνει το παράδειγμα για άλλες υποψήφιες χώρες», συμπληρώνει.

Με την έγκριση η Εσθονία θα γίνει το 17ο μέλος της Ευρωζώνης και το τρίτο πρώην κομουνιστικό κράτος, πίσω απ’ τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

«Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό πως η κυβέρνηση κατάφερε να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ κάτω από τόσο ύσκολες συνθήκες», σημειώνει ο αναλυτής του οίκου Moody’s, Kenneth Orchard. «Η είσοδος στην Ευρωζώνη θα είναι μία θετική εξέλιξη για τη φερεγγυότητα της κυβέρνησης», συμπληρώνει.

Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως η ΕΚΤ αναφέρει ότι η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων της Εσθονίας έχει επηρεαστεί από «προσωρινούς παράγοντες» και «μπορεί να είναι δύσκολο να αποτραπούν μακροοικονομικές ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού πληθωρισμού λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου