Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Εφαρμογές μεθόδων έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων


Η Ένωση ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα των μελών της, οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογές μεθόδων έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το 11 & 12 Δεκεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη και 8 και 9 Ιανουαρίου 2011 στη Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων που σχεδιάζουν ή διεξάγουν έρευνα σε ενήλικους πληθυσμούς ή επιθυμούν και ενδιαφέρονται να μελετούν με κριτικό πνεύμα μία έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το σεμινάριο αποβλέπει, όχι μόνο να παρουσιάσει αναλυτικά τις κυριότερες μεθόδους έρευνας που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά κυρίως να υποστηρίξει σχεδιαζόμενες ή σε εξέλιξη ερευνητικές προσπάθειες.

Ειδικότερα, στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις βασικών ερευνητικών μεθόδων, ποσοτικών και ποιοτικών, οι κυριότερες τεχνικές συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, καθώς και οι γενικές προδιαγραφές παρουσίασης και συγγραφής των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων.

περισσότερες πληροφορίες : κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου