Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Ηλεκτρονική Απογραφή μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο


Η απογραφή αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής απαιτούνται μια σειρά από παραστατικά, τα οποία είναι χρήσιμο να τα έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Η απογραφή και η καταχώριση της στο http://apografi.gov.gr/ αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε εργαζομένου στο δημόσιο τομέα, για τη διευκόλυνση σας, προτείνεται η ανάγνωση των οδηγιών καθώς και η αξιοποίηση της φόρμας απογραφής, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία που καλείστε να καταχωρίσετε. "


Υπουργική Απόφαση για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου